Experimenty s polarizací světla

Když jsem se žáky třídy 14M SPŠST Panská probral základní vlastnosti polarizovaného světla včetně jeho použití v praxi a ukázal jim několik jednoduchých experimentů, nastal čas, aby si tyto experimenty zkusili vlastníma rukama. Chtěl jsem, aby si dobře zapamatovali vlastnosti polarizovaného světla a uvědomili si možnosti jeho využití v praxi.

Proto jsem do třídy přinesl několik polarizačních filtrů, brýle používané ve 3D kinech i tzv. brýle pro rybáře, krystal islandského vápence a několik starších pravítek.

„Pohrajte si sami a vyzkoušejte si vše tak, abyste byli schopni odpovídat na moje zvídavé dotazy,“ usmívám se, když žáky seznamuji s jednotlivými experimenty:

 • polarizace světla pomocí polaroidů;
 • polarizace světla odraženého od okolních předmětů;
 • vytvoření dvojitého obrazu krystalem islandského vápence;
 • polarizace světla islandským vápencem a ověření, že obě polarizované světelné vlny jsou polarizovány v navzájem kolmých směrech;
 • fotoelasticimetrie se staršími pravítky a polarizačními filtry;
 • prozkoumání jak a proč se liší vzájemně skla brýlí používaných v 3D kinech a tzv. brýlích pro rybáře.
 • Na závěr jsem pak ještě převedl dva experimenty, při kterých jsem jako zdroj polarizovaného světla využil LCD monitor počítače. V jednom experimentu jsem před monitor počítače, který žáci sledovali přes polarizační filtry, umístil fólii používanou jako dielektrikum do kondenzátorů, podruhé jsem použil běžnou izolepu. V obou případech žáci viděli efekty způsobené polarizací světla.

  Když jsem pak za několik dní zjišťoval, co si žáci z této hodiny zapamatovali, byl jsem velmi mile potěšen!

  Průběh experimentování žáků zobrazuje několik fotografií.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 23. 12. 2016