Strategie řešení úloh

V pátek 7. 2. 2014 zavítala do hodiny fyziky ve třídě 13L SPŠST Panská Mgr. Marie Snětinová, která studuje na KDF MFF UK v Praze doktorandské studium fyziky. V rámci své práce se zaměřuje na řešení fyzikálních úloh. Kromě výzkumu jaké strategie řešení úloh žáci používají, jak je zvládají a jak jsou při řešení úloh úspěšní, připravuje Mgr. Snětinová i podpůrné materiály, které mají řešení úloh žákům usnadnit, dovést žáky na správnou cestu vedoucí k řešení zadané úlohy, ale také je k řešení úloh správně motivovat. Návštěva v hodině fyziky ve třídě 13L byla domluvená: Marie Snětinová chtěla v praxi vyzkoušet jednu z několika aktivit, které v rámci své disertační práce připravila. Přesunem hodin jsme na tuto aktivitu raději vyčlenili dvě vyučovací hodiny.

V 7:00 jsme tedy s Marií Snětinovou vešli do učebny a oznámili žákům, co po nich budeme chtít. Ve dvojicích se zkusí zamyslet nad tím, jak postupují při řešení úlohy, na co si dávají pozor, na co nesmějí zapomenout, co je a co není při řešení důležité, … Všechny své nápady budou zaznamenávat na papírové lístečky. Po zhruba pěti minutách práce se dvojice spojí do čtveřic a budou pracovat na stejném tématu dále: shodné nápady protřídí, přidají nové, přeformulují ty stávající. Po dalších přibližně pěti minutách se čtveřice spojí do větších skupin. Vzhledem k tomu, že ve třídě bylo celkem 19 žáků, vytvořili jsme jednu skupinu desetičlennou skupinu a jednu devítičlennou. V rámci této velké skupiny měli žáci za úkol dokončit práci a své myšlenky zpracovat formou posteru či plakátu. Pro ten účel přinesla Marie Snětinová balicí papír, barevné fixy, pastelky, izolepu a další kancelářské potřeby, které by mohly být v této fázi práci užitečné.

Nepředpokládal jsem, že se žáci budou stavět k této aktivitě vyloženě negativně. Natolik je myslím už znám. Očekával jsem, že někteří budou pasivní a jen občas se nechají strhnout velmi aktivními spolužáky. Očekávání se nenaplnilo: žáci pracovali velmi aktivně, nápady, které psali na papírky, byly velmi kvalitní a velmi fundované, při práci ve skupině si vzájemně naslouchali a argumentovali pro nebo proti nápadu spolužáka. Od práce na posteru jsme je s Marií museli doslova vyhánět, abychom stihli vyslechnout jejich prezentaci vytvořeného posteru.

Po skončení dvou prezentací vytvořených posterů rozdala Marie Snětinová několik výtisků připravené strategie řešení úloh zpracované podle renomovaných odborníků na didaktiku fyziky. Žáci si tyto strategie ve skupinkách četli, a pak se k nim měli vyjádřit. Shodovali se a byli přitom velmi příjemně překvapení, že to, co píší autority je vlastně jinými slovy přesně to, co vymysleli oni.

Na závěr společného setkání se Marie dvou žáků (z každé velké skupiny jednoho) krátce optala, jaké měli z práce pocity, jak se jim práce líbila, zda si myslí, že jim to bylo (resp. bude) užitečné v dalším studiu, … V kabinetu pak stejné otázky položila i mně. A nešetřila nadšením a chválou nad prací třídy!

Průběh aktivity zobrazují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 7. 2. 2014