Studium elektrických obvodů

Když jsme se seznámili se základními principy vedení elektrického proudu teoreticky, rozdal jsem žákům třídy 15M SPŠST Panská ploché baterie, žárovičky, vypínače a reostaty a vyzval je, aby zkusili ve skupinkách zapojit elektrické obvody dle mého zadání.

„Některé obvody budou pro vás možná snadné, ale chci, abyste si to zkusili všichni,“ říkám na úvod. „Většinu z toho, co po vás dnes budu chtít, jste asi dělali na základní škole. Pokud ne, o to více se soustřeďte a zkuste si obvody zapojit.“

Po nezbytném poučení o bezpečnosti práce při podobných aktivitách (včetně např. výměny žárovky doma) i radě, aby si žáci ke všem zapojovaným obvodům zakreslovali schémata, jsem už postupně zadával jednotlivé úkoly:

 • zapojení žárovky ke zdroji napětí tak, aby žárovka svítila;
 • zapojení žárovky ke zdroji napětí přes předměty, které mají žáci u sebe;
 • regulace jasu žárovky pomocí reostatu;
 • regulace jasu žárovky pomocí reostatu zapojeného jako potenciometr;
 • zapojení dvou žárovek sériově;
 • zapojení dvou žárovek paralelně;
 • zapojení žárovky ke dvěma různým vypínačům, které nezávisle na sobě žárovku ovládají (úloha motivovaná praktickým zapojením tlačítek zvonku, který je možné spustit od dveří i od branky domu);
 • zapojení tzv. schodišťáku - tj. dvou vypínačů, kterými lze ovládat žárovku visící v dlouhé chodbě nebo na schodišti.
 • Některé úlohy byly pro žáky snadné, u jiných trošku tápali. Ale vždy se jim podařilo ve skupince daný úkol zvládnout. Pro některé bylo zpočátku náročnější k zapojovaným obvodům kreslit i schémata zapojení, ale i tuto dovednost žáci postupně zvládli.

  Průběh studia elektrických obvodů je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 18. 12. 2016