Prezentace studia pohybů

Žáci třídy 13L SPŠST Panská dostali za úkol připravit si krátké prezentace na téma „Studium pohybu z hlediska kinematiky“. Cílem tohoto úkolu bylo nejen zopakovat si základní kinematický popis pohybu, ale také se naučit prezentovat svoje výsledky před publikem, reagovat na dotazy z publika, umět si poradit v případě technických potíží, přijmout fakt, že v prezentaci byla chyba a přiučit se z chyb ostatních.

Fakt, že většina žáků si poradila velmi dobře, dokumentují fotografie z průběhu prezentací.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 26. 2. 2014