Newtonovy zákony pohybu v pohybu

Základem učiva dynamiky jsou Newtonovy zákony, které popisují účinky působící síly na dané těleso. Protože chci, aby žáci třídy 18L SPŠST Panská danou látku pochopili co nejlépe, požádal jsem je o spolupráci.

„Byl by někdo ochotný přinést do školy skate? A kdyby se našli dva ochotní, bylo by to super,“ žádám při jedné hodině.

„Já přinesu klidně oba,“ hlásí se Petr Tomášek. Ujistil mě, že to opravdu není problém a že je zvládne přinést.

Další hodinu tedy můžeme začít experimentovat. Postupně si zvu před katedru, kde jsme vytvořili prostor pro jízdu na skatech, žáky dle pečlivého výběru. Aniž jim to říkám, vybírám žáky vhodné hmotnosti, aby byli jak pro mě, tak vůči sobě vhodnými partnery při jízdě na skatu. Fakt, že některé prováděné experimenty závisejí na hmotnosti jezdce na skatu, pak domyslí sami žáci během experimentování.

Postupně zkoušíme, vysvětlujeme a pečlivě rozkreslujeme tyto experimenty:

 • uvedení žáka na skatu do pohybu učitelem;
 • uvedení žáka na skatu do pohybu odrazem od učitele;
 • uvedení žáka na skatu do pohybu přitažením za provaz učitelem;
 • uvedení žáka na skatu do pohybu přitažením se za provaz, který drží v ruce učitel;
 • uvedení učitele na skatu do pohybu žákem;
 • uvedení učitele na skatu do pohybu odrazem od žáka.
 • Další hodinu pak přidáme experimenty, při kterých se uvádějí do pohybu vzájemně dva žáci na skatech.

  Na závěr pak formulujeme přesně druhý a třetí Newtonův zákon popisující experimentálně zrealizované situace.

  Zda experimenty přispěli k lepšímu pochopení sil působících na různá tělesa, se ukáže již velmi brzo!

  Průběh experimentování je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Ondřej Blahovský

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 25. 11. 2018