Mechanický výkon

Jedno úterý ráno jsme se žáky třídy 15M SPŠST Panská na cvičení z fyziky řešili úlohy na téma mechanický výkon. Když jsme spočítali, co jsem spočítat chtěl, položil jsem žákům otázku: „Bylo by možné nějak změřit váš vlastní výkon?“

„Jasně, že ano,“ reagovali okamžitě.

„A jak?“ ptám se.

„No třeba bychom to mohli měřit při běhu,“ rozvíjí někdo svůj nápad.

„Bezesporu při běhu určitý výkon máš,“ souhlasím, „ale jak budeš ten výkon měřit?“

„No vezmeme sílu, kterou …“ náhle dotyčný ztichne. Pravděpodobně si uvědomil, že měření síly v tomto případě není úplně triviální.

„A co máme k dispozici?“ padne další dotaz.

„Nevím,“ usmívám se, ačkoliv přesně vím, jak žáci budou svůj výkon měřit i jakými prostředky. „Navrhujte metody a já budu povolovat nebo zakazovat pomůcky.“

Postupně se začaly ozývat různé nápady, jak by bylo možné vlastní výkon změřit. Nápady, které byly mimo rámec plánovaného měření, jsem zavrhoval rovnou, ty, které měly v sobě alespoň trošku reality, jsme zkoušeli společně rozvést.

Po několika minutách jsme se konečně dostali k měření, ke kterému jsem od počátku mířil: mohli bychom zvedat sami sebe. A nejlépe tak, že půjdeme nebo poběžíme po schodech.

Žáci se tedy rozdělili do čtyř skupinek, aby každá skupinka mohla obsadit jedno mezipatro školní budovy, počkali jsme, až budou všichni žáci ostatních tříd bezpečně ve svých učebnách a vydali se na schody. Tam žáci postupně proměřili výšku jednoho schodu, pomocí počtu schodů dopočítali převýšení místa startu a cíle a začali běhat. Za několik minut už zase seděli v učebně fyziky a počítali z naměřených hodnot svůj výkon. Byli poměrně překvapení, když jim jejich výkon vycházel řádově několik set wattů.

Na závěr této aktivity jsme porovnali dosažený výkon žáků s výkonem rychlovarné konvice. Odhad jejího výkonu sice chvilku byl zcela mimo správnou hodnotu, ale nakonec jsme se ke správné hodnotě výkonu přeci jen dostali.

Průběh aktivního měření výkonu zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 23. 2. 2016