Zákon zachování energie

Zákon zachování mechanické energie a zákon zachování energie obecně patří mezi důležité fyzikální zákony. Při řešení úloh je nutné umět správně rozpoznat, který z uvedených zákonů je nutné použít a jak jej matematicky zapsat. Aby žáci třídy 13L SPŠST Panská neměli s touto problematikou problémy a aby snáze oba zákony pochopili, zařadil jsem do výuky aktivitu spojenou s klasifikací situací popsaných pomocí výše uvedených zákonů.

Žáci dostali 36 kartiček s nakreslenými obrázky reálných situací (jízda cyklisty po rovině, s kopce, do kopce, přistávání letadla, voda stříkající z potrubí, …) a 36 kartiček s matematickým vyjádřením zákona zachování (mechanické) energie. Žáci pak měli kartičky s rovnicemi přiřadit k obrázkům.

Nejsem přítelem toho, aby se fyzika učila (a žáci jí tak chápali) jako výčet vzorců! Nicméně si myslím, že pro ujasnění druhů energií, jejich vzájemných přeměn, působení odporových sil a dalších jevů spojených s danou problematikou mohla tato aktivita žákům výrazně pomoci.

Žáci třídy 13L se do řešení pustili nadšeně a během 35 minut velmi dobře spolupracovali. Když měli nějaké kartičky spárované, zkontroloval jsem jejich řešení, případně žáky donutil, aby vysvětlili, proč to není dobře. Sami si pak uvědomili, že zapomněli na odporovou sílu, neuvědomili si, že cyklista na vrcholu kopce zastavil, … Na závěr pak projevili zájem o kartičky, aby si mohli problematiku nastudovat sami doma. Tak uvidíme - snad to přinese výsledky při dalším testu.

Jak se žákům při přiřazování kartiček dařilo, zobrazují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 26. 2. 2014