Netradiční vážení těles

Moment sil a momentová věta není příliš jednoduchá látka. Na první pohled jsou definice těchto pojmů triviální, na druhou stranu řada úloh vyžaduje fundovanější fyzikální vhled do situace, ujasnění si vzájemného silového působení těles a v neposlední řadě se neztratit při výpočtech v úpravách matematických vztahů. Smile A přitom momentová věta má řadu důležitých praktických aplikací: vyšetřování rovnovážné polohy těles, určování polohy těžiště tělesa, používání jednoduchých strojů, … Proto je nezbytné, aby tato část mechaniky byla velmi dobře pochopena. Smile

K tomu může přispět i netradiční metoda vážení těles, která vychází právě z momentové věty. Přitom lze určovat hmotnost těles, která běžnými vahami v domácích podmínkách neurčíme: řetízky, náramky, tužky, … - prostě hmotnosti malých těles. K sestrojení váhy a vážení uvedených předmětů přitom stačí list papíru, špendlík a pravítko. Smile

Abychom měli jistotu, že jsme vážili pomocí improvizovaných vah správně, ověříme hmotnost tělesa ještě pomocí sondy systému Vernier. Většina žáků třídy 09M zjistila, že vážili správně! Smile

Fotografie zobrazují přípravu a průběh vážení těles ve třídě 09M.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 17. 4. 2010