Exkurze do ÚJV Řež

V pondělí 23. 10. 2017 se žáci třídy 14M SPŠST Panská zúčastnili exkurze do Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s. Průvodcem po celé dopoledne nám byl RNDr. Vladimír Wagner, který se nám nejen ochotně věnoval, ale který také domluvil návštěvu několika pracovišť u svých kolegů.

Po kontrole osobních údajů na vrátnici jsme zamířili do fyzikální laboratoře. Vladimír Wagner nás laboratoří provedli a interaktivním způsobem popisoval, co v laboratoři dělají. Interaktivita spočívala v tom, že kladl různé dotazy, na které měli žáci odpovídat. Ti se úkolu zodpovědět položené otázky zhostili poměrně dobře. Zpočátku váhali, nebyli si jistí, takže odpovídali více „politicky“ než fyzikálně, později se ale ledy prolomily a odpovědi byly už fyzikálně dobře. V laboratoři jsme mohli vidět zařízení, na kterém se provádí materiální analýza různých vzorků od archeologů nebo kriminalistů. Zkoumaný vzorek se ozáří specifickým typem záření a na základě detekovaných částic lze zjistit složení daného vzorku a případně i jeho stáří. Složení navíc v této laboratoři lze určovat výrazně přesněji, než s využitím chemických analýz. Pro chemické analýzy existuje pouze daný chemický prvek, zatímco pro fyzikální analýzu se tento prvek projeví v řadě různých izotopů. A různé izotopy jsou přitom pro život, pro stáří, … daného vzorku velmi rozdílné (hlavně poločasem přeměny). Před odchodem z laboratoře si mohou ještě kluci vyzkoušet, jak těžké jsou olověné kontejnery určené na stíněnou přepravu radioaktivních vzorků. Poté, co jsme všichni prošli negativně testem na radioaktivní zamoření, přecházíme do další budovy.

V budově jaderných reaktorů na nás čeká Evžen Novák. Jdeme do třetího patra, procházíme bezpečnostním rámem, oblékáme si bílý plášť a vstupujeme do řídící místnosti jaderného reaktoru. Zde začíná Evžen Novák svou úžasnou přednášku. Ta zahrnuje nejen základní fakta o jaderných reaktorech - a to jak obecně, tak o tom místním reaktoru - ale také vlastní životní zkušenosti a částečně i nějaké informace z osobního života. Přednáška byla delší, ale rozhodně se nikdo nenudil a základní fakta si budeme pamatovat. Pak vstupujeme do velkého sálu a relativně malým otvorem zhruba uprostřed sálu shlížíme na vnitřní uspořádání jaderného reaktoru. Náš průvodce popisuje jednotlivé komponenty reaktoru, vysvětluje princip činnosti palivových tyči i regulačních tyčí a občas klade nevinně vypadající otázky. Některé z nich zmatou kluky ze 14M natolik, že v nich už předem vidí nějaký zádrhel nebo „chyták“, které tam ale ve skutečnosti nejsou.

Po praktické ukázce detekce radioaktivního záření z kamene obsahujícího uran se s naším průvodcem loučíme a spolu s Vladimírem Wagnerem přecházíme na další pracoviště. Málem jsme přišli o Dana Maštalku, který neprošel testem na radioaktivní záření. Musel si jít tedy umýt ruce a měření zopakovat; napodruhé již prošel bez problémů.

Na posledním pracovišti jsme mohli vidět lineární urychlovač, který se používá opět na analýzu dodaných vzorků. Výhodou této analýzy je, že mnohokrát detailnější a přesnější, než analýza chemická. Náš průvodce popsal princip analýzy i jednotlivé části urychlovače. Vysvětlil i metody, pomocí kterých na daném typu urychlovače dosahují i šestkrát vyššího urychlovacího napětí, než je konstrukční napětí urychlovače. Jeho kolega pak jeho přednášku přerušil dvěma zajímavými experimenty. V prvním nám ukázal, jak vypadá a jak reaguje s vodou lithium, o kterém se před nedávnými volbami do Poslanecké sněmovny velmi často mluvilo, a posléze jak snadno v ruce taje cesium. Oba experimenty, ač byly velmi krátké, byly velmi průkazné a v danou chvíli osvěžující.

Pak jsme už zamířili zpět ke vstupní bráně - což znamenalo urazit cca kilometr dlouhou cestu. Vlak na místní stanici jsme stihli dle svých plánů.

Kluci i jejich třídní učitelka byli s exkurzí velmi spokojeni. Klukům se líbily jak technické detaily, které nám jednotliví průvodci ukazovali, tak možnost pracovat v takovém prestižním fyzikálním ústavu. Ostatně - kdo ví, zda se sem v rámci bakalářské nebo diplomové práce na některé z vysokých škol někteří z nich opět nepodívají!

Poděkování za organizace exkurzi patří RNDr. Vladimíru Wagnerovi a jeho kolegům, kteří se nám v ÚJV Řeži věnovali.

Průběh exkurze zachycují fotografie.

Autor fotografií:

  • Jaroslav Reichl
  • © Jaroslav Reichl, 29. 10. 2017