Magnetické pole

Magnetické pole je sice velmi abstraktní pojem, který může činit studentům problémy při jejich pokusu o proniknutí do podstaty problému, ale je to pojem, který je velmi důležitý pro další studium nejen fyziky (obvody střídavého proudu, výroba elektrického proudu, …). Proto je nutné základní vlastnosti magnetického pole, jeho zdroje a základní aplikace zvládnout co možná nejlépe. Chtěl jsem tedy, aby si i žáci třídy 09L zkusili vlastnosti magnetického pole „osahat“ vlastníma rukama a zkusit pochopit jeho souvislosti vlastní hlavou.

Nutno podotknout, že ačkoliv řadu ze zkoumaných vlastností magnetického pole žáci znali (resp. měli znát) ze základní školy, přistoupili k řešení mnou zadaných úloh velmi aktivně a zodpovědně.

Práci během cvičení z fyziky přibližují fotografie.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 11. 6. 2011