Magnetické pole Země

Vlastnosti magnetického pole cívky jsme nemohli ve třídě 11L SPŠST Panská zakončit jinak, než aplikací těchto vlastností při měření velikosti horizontální složky magnetické indukce magnetického pole Země. Ač zní název měřené veličiny velmi komplikovaně, nakreslený obrázek (a to dokonce i v mém podání!) situaci snad vysvětlil. Dále pak bylo na žácích, aby vymysleli, jaký další přístroj kromě cívky použít a jak jej před začátkem měření orientovat vůči cívce.

Po několika nápovědách se podařilo vymyslet, že homogenní magnetické pole cívky lze složit právě s magnetickým polem Země. Vzhledem k tomu, že změnou elektrického proudu v závitech cívky lze měnit velikost magnetické indukce magnetického pole cívky, bude se též měnit výsledná magnetická indukce. Její směr bude ukazovat střelka kompasu, který byl na začátku měření umístěn do dutiny cívky tak, že střelka byla kolmá na magnetické indukční čáry homogenního pole cívky. Změnou elektrického proudu se pak měnila výchylka střelky kompasu a bylo možné dopočítat hledanou velikost magnetické indukce magnetického pole Země.

Jediné, co mě během této práce mrzelo, byl pasivní přístup některých žáků k měření a následnému vyhodnocení měření.

Průběh měření v obou skupinách zobrazují fotografie.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2. 10. 2013