Tíhové zrychlení

Je relativně málo fyzikálních parametrů, které lze naměřit ve školních podmínkách bez drahých zařízení a bez nebezpečí úrazu. Jednou z těchto charakteristik je i velikost tíhového zrychlení v daném místě na povrchu Země. Toto měření má i několik dalších aspektů, proč je zajímavé.

Prvním z nich je možnost před vlastním měřením se žáky podebatovat, proč budeme měřit velikost právě tíhového zrychlení a ne gravitačního zrychlení. Pro některé nezasvěcence se může zdát, se jedná o stejnou fyzikální veličinu, ačkoliv rozdíly tu jsou … A právě ty žáci více či méně rychle odhalí. Rozdiskutovat, proč budeme měřit místní hodnotu této fyzikální veličiny, je už pak triviální a většina žáků rozumné důvody vymyslí …

Další přínos tohoto měření spočívá v uvědomění si vzájemné spolupráce žáků. Tak, jak jsem měření navrhl já, je nutné, aby žáci měřili velmi pečlivě a přesně. Chyba jednoho z nich totiž ovlivní výsledné grafy a jejich interpretaci u všech žáků.

A neposledním přínosem je skutečnost, že na základě sestrojení výše zmíněných grafů a jejich rozboru mohou žáci získat poměrně slušné předpoklady pro zvládnutí grafických výstupů dalších fyzikálních měření, která je v budoucnu čekají.

Proto jsme se dva po sobě jdoucí dubnové pátky roku 2011 rozhodli se žáky třídy 09L proměřit pomocí matematického kyvadla velikost tíhového zrychlení v místě školy a sestrojit výše zmíněné grafy.

Měření nejen v učebně fyziky přibližují fotografie.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2011