Studium pohybů

Úvodní kapitoly fyziky (kinematika, dynamika, mechanická energie, …) jsou důležité nejen pro mechaniku, ale i pro další části fyziky. S mechanickým pohybem, který je v těchto úvodních částech fyziky popisován, se žáci setkávají nejen v praktickém životě, ale i během dalšího studia fyziky. Je tedy nezbytně nutné, aby se základní charakteristiky pohybu staly pro žáky srozumitelné a byli jim jasné i vztahy mezi veličinami, které mechanický pohyb popisují. Proto dostali žáci prvního ročníku na konci prvního pololetí domácí úkol: připravit si analýzu libovolného pohybu, který znají ze svého okolí, který jim přijde zajímavý, který chtějí prozkoumat, … Zpracování mohlo být libovolné: popis pohybu, fotografie, video, … ale součástí prezentace musela být data naměřená během studia daného pohybu.

Netajil jsem se tím, že tyto výstupy mají i druhotný efekt (pro praktický život žáků možná důležitější): naučit se před publikem prezentovat své nápady, teorie, být připraven na kritiku a umět na kritické připomínky reagovat, naučit se zodpovídat i nepříjemné dotazy, které se z publika mohou ozvat, … Prostě se naučit „prodat sám sebe“. Smile

Fotografie zobrazují alespoň část z prezentací.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2010