Elektrické obvody

Studium vlastností elektrického proudu v kovech není (na rozdíl od mechaniky) pro žáky tak snadné a intuitivní. Proto se snažíme tuto látku probrat, vysvětlit a experimentálně vyzkoušet tak, aby žáci vše řádně pochopili a byli si v zákonech popisujících vedení elektrického proudu v kovech dostatečně jistí. A to nejen pro aktuální látku fyziky, ale také pro návaznost na další probíranou látku z fyziky, ale také z elektrotechniky a dalších předmětů.

Proto jsme se i se žáky třídy 14M SPŠST Panská věnovali zapojování elektrických obvodů. A to od úplných začátků až po složitější zapojování. Během několika hodin věnovaných těmto experimentálním hrátkám si tak žáci postupně mohli vyzkoušet:

 • vedení elektrického proudu různými běžnými předměty (mince, klíče, nůžky, pro někoho překvapivě i tuha a další);
 • regulace elektrického proudu a napětí;
 • zapojování žárovek sériově a paralelně;
 • měření elektrického proudu a napětí správně nastaveným multimetrem.
 • Tato metoda, jak se zdá, skutečně přinesla své ovoce: testy zaměřené na kvantitativní řešení úloh, které pak na toto téma následovaly, u žáků dopadaly velmi dobře!

  Pracovní nasazení žáků během experimentů je zobrazeno na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 22. 11. 2015