Elektrické obvody

V rámci několika cvičení z fyziky ve třídě 18L SPŠST Panská věnovaných elektrickým obvodům si žáci kromě kvantitativních úloh mohli postupně vyzkoušet i různá elektrická zapojení:

 • sériové a paralelní zapojení žárovek;
 • proměření napětí na jedné ze dvou paralelně zapojených objímek, v níž nebyla žárovka: napětí bylo stejné jako napětí zdroje - v případě 4,5voltové baterie jako zdroje napětí se nemůže žádný úraz stát, ale v případě fázového napětí 230 V používaného např. u vánočních ozdobných světelných řetězů se úraz stát může;
 • ověření vztahu pro sériové a paralelní spojování rezistorů pro konkrétní volby jejich odporů;
 • vedení elektrického proudu různými materiály (mince, tuha, obruba dřezu, kovová kostra lavice, …);
 • praktické ověření problémové úlohy zaměřené na sériovo-paralelní zapojení žárovek;
 • zapojení reostatu k regulaci proudu i jeho zapojení jako děliče napětí.
 • Tyto elektrické obvody sloužily k tomu, aby se žáci naučili elektrických obvodů se nebát. Pokud začnou nakreslením schématu a následným zapojením elektrického obvodu spolu s pečlivou kontrolou, mělo by být vše v pořádku. Některé z obvodů posloužily také navíc k ověření teoreticky vypočítaných úloh. Nehledě na to, že s podobnými zapojeními se žáci mohou setkat i v běžném životě.

  Zkušenosti se zapojováním elektrických obvodů žáci pak zúročili při proměřování voltampérové charakteristiky žárovky. A to nebyla jediná laboratorní práce věnovaná elektrickým obvodům …

  Průběh hrátek s elektrickými obvody zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 5. 12. 2019