Odhady fyzikálních veličin

Fyzik (ale technik obecně) potřebuje kromě přesných výpočtů ovládat i fundované odhady fyzikálních veličin. Proto jsme i tuto dovednost zkoušeli v rámci hodin fyziky ve třídě 15A SPŠST Panská na jednom z úvodních cvičení.

Odhadnout hodnotu některých veličin bylo snadné (délka špejle, objem hrnce, …), jiné se odhadovali špatně, protože s takovými veličinami prostě nemáme obecně zkušenost (objem víčka PET láhve, plocha otrhaného papíru, délka chodby, hmotnost ubrousku, …). Jak dobré (nebo špatné) odhady žáci měli, zjistili po naměření příslušných fyzikálních veličin. Každá dvojice ve třídě měřila jednu odhadovanou veličinu a následně naměřenou hodnotu sdílela s ostatními skupinami.

V rámci odhadů i měření žáci protrénovali svůj odhad a naučili se některé nové postupy při měření fyzikálních veličin.

Atmosféru z práce během hodiny zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 15. 9. 2015