Vernier - experimenty

Experimentální sady firmy Vernier, které jsou určené nejen pro výuku fyziky a ostatních přírodních věd, dodává do České republiky firma Edufor s. r. o..


Zpracování dat - obecné principy


Export dat z programu LoggerPro - videonávod na základní export dat z programu LoggerPro a jejich import do tabulkového editoru.


Mechanika


Pohyb rovnoměrně zrychlený - návod na proměření závislosti uražené dráhy na čase a velikosti okamžité rychlosti v závislsoti na čase u pohybu rovnoměrně zrychleného.

Pohyb na kole snímaný senzorem GPS - návod na práci se senzorem GPS a proměření některých závislostí, které lze na základě naměřených dat určit.

Tahová síla při kmitavém pohybu - návod na proměření velikosti tahové síly, kterou je namáhán závěs kyvadla při kmitavém pohybu.

Vrh šikmý - videoanalýza - videonávod na zpracování videa v programu LoggerPro.

Měření výkonu člověka - aktivita z hodin fyziky, běhemž níž žáci měřili maximální výkon člověka. Jedna skupin při tom využívala i sondy od firmy Vernier.


Elektrický proud


Voltampérová charakteristika kovového vodiče - návod na proměření voltampérové charakteristiky kovového vodiče.

Odpor termistoru - návod na proměření odporu termistoru a jeho voltampérové charakteristiky.

Napětí solárního panelu - návod na proměření napětí solárního panelu v závislosti na jeho osvětlení.


Mechanické kmitání a vlnění


Měření EKG - ukázka kmitavého pohybu, který známe z lékařských prohlídek.

Netlumené kmitání - návod na zobrazení průběhu vlastního kmitání doplněný několika základními úlohami.

Zrychlení kmitavého pohybu - návod na proměření zrychlení kmitavého pohybu a další úlohy s touto problematikou spojené.

Tahová síla při kmitavém pohybu - návod na proměření velikosti tahové síly, kterou je namáhán závěs kyvadla při kmitavém pohybu.

Síla působící na těleso zavěšené na pružině - návod na zobrazení průběhu velikosti síly působící na těleso zavěšené na pružině doplněný několika základními úlohami.

Tlumené kmitání - návod na zobrazení průběhu tlumeného kmitání.

Analýza lidského hlasu - návod na provedení analýzy samohlásek lidské řeči. Článek byl inspirován maturiní prací žáků třídy 07D Adama Auersvalda a Tomáše Balihara ze SPŠST Panská v Praze.


Magnetické pole


Magnetické pole permanentního magnetu - návod na proměření průběhu velikosti magnetické indukce v okolí permanentního magnetu.


Optika


Teplota a osvětlení v okolí svítící žárovky - měření teploty vzduchu a osvětlení daného místa v závislosti na vzdálenosti od svítící žárovky.


Termodynamika


Měrná tepelná kapacita vody - měření měrné tepelné kapacity vody.

Chladnutí vody - návod na proměření chladnutí vody ve dvou nádobách: otevřené a uzavřené.

Ohřev vody - ověření činnosti termostatu - měření teploty vody ohřívané elektrickým proudem, který byl řízen termostatem. Měřeno ve spolupráci s Lukášem Hulínským, žákem třídy 09M SPŠST Panská.

Teplota žaluzie v okně - měření teploty žaluzie v okně v době letních veder v červenci 2010.

Teplota a osvětlení v okolí svítící žárovky - měření teploty vzduchu a osvětlení daného místa v závislosti na vzdálenosti od svítící žárovky. Měřeno ve spolupráci s Lukášem Hulínským, žákem třídy 09M SPŠST Panská.

Teplota v daném místě před žárovkou - měření teploty vzduchu ve stálé vzdálenosti od svítící žárovky. Měřeno ve spolupráci s Lukášem Hulínským, žákem třídy 09M SPŠST Panská.

Teplota a tlak vzduchu v Chamonix - měření teploty a tlaku vzduchu v Chamonix ve Francii cestou do Montenvers.

Teplota lidského čela - měření teploty lidského čela při sportu.


Fyzika mikrosvěta


Měření Planckovy konstanty - měření Planckovy konstanty pomocí LED; zdrojové soubory obsahují měření z programu LoggerPro a vyhodnocení v programu Mathematica.


© Jaroslav Reichl, 28. 12. 2016