Zrcadla

Zobrazení zrcadly (jak rovinnými tak kulovými) je pro žáky zajímavé a navíc i velmi důležité do řady praktických aplikací. Proto jsme se v rámci cvičení z fyziky zabývali právě zrcadly a jejich vlastnostmi. Kromě toho, že si žáci měli důkladně prohlédnout typy obrazů vznikající při zobrazení různými zrcadly, mohli si také s různými zrcadly pohrát. Mohli si zkusit „zrcadlový hlavolam“, který měl největší úspěch, takže občas byly dvě verze do skupiny velmi málo, mohli si projet tužkou slalom sledovaný pouze v zrcadle, mohli se podívat, jak se liší zobrazení kulovým a válcovým zrcadlem, mohli se podívat do nekonečna „hvězdnou bránou“, prozkoumat vlastnosti obrazu žáby, který nebyl tam, kde se zdál, mohli si zkusit, jak se cítí lékař používající vyšetřovací zrcátko, …

A to by nebyli žáci třídy 09L SPŠST Panská, aby nevymysleli k zadaným úkolům svoje další nápady a varianty!

Hrátky se zrcadly jsou zobrazeny na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 8. 3. 2012