Prezentace domácích experimentálních prací

Na začátku školního roku jsem zadal ve třídě 20M SPŠST Panská domácí úkol.

„Připravíte si jednoduchý experiment nebo vyrobíte jednoduché zařízení, a to následně předvedete ve třídě. Ostatní ve třídě budou mít pochopitelně možnost se ptát,“ zadávám úkol. „Experiment můžete použít klidně ten, který jsem vám ukazoval já. Pomůcky bych byl rád, kdybyste našli doma: krabice od bot nebo od čaje, láhev od mléka nebo od minerálky a podobně. Prostě jednoduché věci. Nechci, abyste kupovali nějaká drahá zařízení,“ dodávám na vysvětlenou.

„Abyste netápali, připravil jsem vám seznam, do kterého se zapíšete. Pokud máte vlastní nápad, který v tabulce není, tak se klidně můžeme domluvit,“ seznamuji žáky s připravenou tabulkou.

„Cílem toho všeho je, abyste si nejen zopakovali fyziku, ale i si zvykli na to, že budete muset prostě občas předstoupit před dav a obhajovat své nápady. A tady budete stát před spolužáky, které sice díky loňské distanční výuce moc neznáte, ale jsou to kamarádi. U maturity budete stát před učiteli, u přijímacího pohovoru do školy nebo do práce před přijímací komisí, při žádost o grant před komisí grantové agentury a podobně. Takže nebát se jít s kůži na trh se vám bude hodně hodit,“ uzavírám.

Kluci ze třídy se během několika dní zapsali do tabulky, takže jsme mohli na hodinách věnovaných cvičení fyziky začít s jednotlivými prezentacemi.

„Elektronickou prezentaci mít nemusíte, můžete jen ukazovat případně kreslit či psát na tabuli,“ odpovídám týden před prvními prezentujícími na dotaz.

Pak už nezbylo než se těšit na krásné experimenty.

Průběh prezentace experimentů je zobrazen na fotografiích.

Některé experimenty byly zaznamenány i na video:

 • zákon akce a reakce: let rakety - první pokus
 • zákon akce a reakce: let rakety - druhý pokus
 • zákon akce a reakce: let rakety - třetí pokus
 • pád pytle s popcornem s vajíčkem
 • pád kontrukce s vajíčkem
 • pád padáku s vajíčkem
 • pád kontrukce s vajíčkem venku
 • Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  Autoři videí:

  Adam Dvořák

  Marek Tábořík

  Vojtěch Sochorovský

  © Jaroslav Reichl, 27. 2. 2022