Prezentace praktických domácích úkolů

V rámci opakování probraných témat z fyziky z prvního ročníku jsem zadal žákům třídy 15M SPŠST Panská domácí úkol: měli si připravit prezentaci vybraného jednoduchého experimentu nebo vyrobeného zařízení dle zadání. Nemělo se jednat o nic složitého, ale o základní experimenty či jednoduchá zařízení sestavená s jednoduchých pomůcek. Svou práci pak měli žáci prezentovat před spolužáky, reagovat na jejich podněty a odpovídat otázky jejich i učitele.

Žáci přistoupili k zadanému úkolu většinou velmi seriózně a jejich experimenty nebo vyrobená zařízení byly velmi pečlivě připraveny. Příslušnou teorii, na základě jakých fyzikálních zákonů zařízení funguje nebo vysvětlení experimentu, dokázali žáci srozumitelně a přitom fyzikálně správně vysvětlit.

Některá zařízení (jako např. Rubensova trubice) velmi předčila očekávání učitele - a to jak materiálně, tak dobou, kterou žáci strávili výrobou.

Průběh prezentací žáků je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 14. 8. 2017