Prezentace domácích úkolů

Žákům druhých ročníků technického lycea zadávám na začátku školního roku opakovací úlohy z fyziky. Úlohy jsou zadány tak, že žáci mají zopakovat důležité fyzikální poznatky, které získali během studia fyziky v prvním ročníku, případně vyrobit různá „sofistikovaná“ zařízení (pískové nebo svíčkové hodiny, vodní mlýnek, podivně se chovající hračky, …) a nebo hledat fyzikálně zajímavé nebo nesmyslné náměty v literatuře.

Vybraný úkol pak mají před třídou prezentovat. Cílem není pouze zopakovat již probranou látku z fyziky nebo si užít svých pět minut slávy na stupínku v učebně S6 Smile. Žáci by si měli postupně zvykat na prezentaci svých nápadů a jejich obhajováním před publikem. A začínat před publikem tvořeným kamarády ze třídy je výrazně příjemnější, než začínat rovnou při obhajobách maturitních prací, při skládání přijímacích zkoušek na vysoké školy a nebo při obhajování finančních požadavků na vlastní projekt nebo výzkum před komisí přidělující tolik potřebné finance.

Žáci třídy 11L se do zpracování zadaných úkolů pustili dobře, i když v některých případech nad fyzikálním nápadem a odhodláním zvítězila ta mrška lenost … Smile Přesto se v některých případech z relativně jednoduchého experimentu a jeho přímočarého vysvětlení vyvinula poměrně zajímavá diskuse, ve které se prezentující žák nebo dvojice poměrně zapotili!

Dění při prezentaci domácích úkolů je čátečně zachyceno na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 17. 11. 2012