Magnetické pole

V rámci probírání vlastností magnetického pole ve třídě 16M SPŠST Panská jsem chtěl, aby si základní experimenty zkusili sami žáci. Tím si i „samostatně objevované“ vlastnosti magnetického pole více zapamatují.

Proto v několika hodinách kluci mohli:

 • vytvořit obrazce ze železných pilin nacházejících se listu papíru položeném na magnetech - tím si ujasnili popis magnetického pole pomocí magnetických indukčních čar resp. pomocí vektoru magnetické indukce;
 • prozkoumat magnetické pole v okolí vodiče, kterým prochází elektrický proud, a pokusit se popsat i tvar tohoto pole;
 • prozkoumat magnetické pole cívky;
 • s využitím kompasu vytvořit jednoduchý detektor elektrického proudu.
 • Kluci pracovali velmi pečlivě, v některých případech se jim podařilo vytvořit i poměrně zajímavé situace (poloha magnetů, jejichž magnetické pole zkoumali, poloha kompasu vůči vodiči, kterým procházel elektrický proud, …), ale pokaždé dokázali po několika návodných otázkách zjistit, kde je chyba, případně proč se experiment chová tak, jak se chová.

  Průběh experimentování je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 13. 1. 2019