Kondenzátory

Kondenzátory patří mezi velmi důležité elektrotechnické součástky, jejichž vlastnostem je nutné dobře rozumět. Abychom zvýšili pravděpodobnost, že si žáci třídy 14M SPŠST Panská vlastnosti kondenzátorů zapamatují, věnovali jsme jednu vyučovací hodinu zkoumání kondenzátorů.

V prvním kroku si žáci ve skupinkách ověřili, že kondenzátor je součástka, která dokáže krátkodobě kumulovat energii - po nabití kondenzátoru je tento schopen rozsvítit LED k němu připojenou. Ve druhém kroku experimentování jsme využili sondy firmy Vernier a proměřili časové závislosti elektrického proudu tekoucího obvodem při nabíjení (resp. vybíjení) kondenzátoru a elektrického napětí měřeného na elektrodách kondenzátoru. Naměřené křivky jsme popsali kvalitativně i matematicky: s exponenciální funkcí, která ve všech proměřovaných případech vyšla, se totiž žáci setkají ve fyzice ještě mnohokrát.

Na závěr hodiny jsme pak prozkoumali činnost solárního panelu, jakožto jednoho typu zdroje elektrického napětí. Po experimentu provedeném učitelem, při kterém byl solární panel osvětlen stolní lampou, vznesli žáci dotaz, zda by panel fungoval i se světlem z jejich iVěcí. Jednoduchým experimentem jsme se přesvědčili, že ano.

Průběh zkoumání kondenzátorů (a solárního panelu) přibližují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 15. 9. 2015