Měření výkonu

Po názorném zavedení veličiny mechanický výkon ve třídě 14A SPŠST Panská jsem vyzval žáky k tomu, aby vymysleli metodu, jak změřit vlastní výkon. Některé jejich nápady byly sice fajn, ale nebyly vhodné k realizaci (měření malých hmotností a času, neschopnost změřit sílu, kterou vyvíjí sportovec při běhu, …). Proto jsme nakonec přistoupili k nápadu skupiny, jejímž mluvčím byl Vítek Kůla. Kluci navrhovali využít vlastní tělo tak, že budou běhat do schodů. Svojí hmotnost každý zná a výšku schodu, počet schodů a dobu nutnou k jejich vyběhnutí naměříme. Pak už mechanický výkon spočítáme hravě.

Kromě menšího vyrušení vedení školy proběhlo měření na čtyřech mezipatrech budovy školy bez problémů. Při výpočtu se pak objevily v jedné skupině chyby z nepozornosti, které ze členů skupiny udělaly namakané supermany. Když si kluci uvědomili, že jejich výsledky neodpovídají realitě, výpočty opravili. Dosažené výkony, které se pohybovaly v rozmezí od 300 W do 700 W, jsme pak společně okomentovali. Velké rozdíly ve výkonu komentovala i třídní, která svoje svěřence potkala ještě na schodech:

„Oni nejsou vůbec unavení, oni to flákají!“

Rozebrali jsme i to, proč bylo pro měření výhodnější použít těžké předměty (člověka) pohybující se po relativně dlouhou dobu.

Nasazení žáků při měření vlastního výkonu přibližují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 29. 1. 2015