Napodobování grafů

Pro fyziku, ostatní technické předměty, ale i další pro běžný život, je velmi typické zobrazování naměřených veličin pomocí grafů. V běžné praxi každý z nás viděl časový vývoj kurzu cizí měny vzhledem ke koruně, vývoj cen určitého produktu během doby prodeje nebo grafické zpracování výsledků voleb do různých úrovní státní správy. Proto je velmi důležité, aby žáci grafickému vyjádření sledovaných veličin rozuměli, dokázali z něj číst a správně jej interpretovat. Napomoci této dovednosti mohou i čidla firmy Vernier, která má škola zakoupená.

Žáci třídy 13D SPŠST Panská proto sledovali pomocí čidla senzor polohy pohyb autíček, která si přinesli do školy. Porušili jsme v tu chvíli školní řád, ale bohužel nebylo zbytí. Přeci jen jezdit po lavici autíčkem je příjemnější, než krabicí od senzoru polohy. I když i ta je velmi „ultrazvukogenická“. Aby zkoumání grafů nebylo tak fádní, žáci měli za úkol pohybovat autíčkem tak, aby napodobili předem připravené a nakreslené grafy. A že nebyly zcela triviální a nematoucí, je jasné … Smile

Nicméně to žáci zvládli téměř excelentně! Fotografie přibližují atmosféru ve třídě alespoň částečně.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 15. 10. 2013