Mezinárodní den matematiky 2021

V roce 2020 se poprvé slavil Mezinárodní den matematiky, který připadá na 14. 3. Toto datum bylo vybráno proto, že při zápisu v pořadí měsíc-den (jak se používá např. v anglicky mluvících zemích) připomíná toto datum slavné Ludolfovo číslo . Navíc v tento den se v roce 1879 narodil německý fyzik Albert Einstein.

Mottem Mezinárodního dne matematiky v roce 2021 je Matematika pro lepší život.

Mohli bychom se tedy věnovat tomu, jak matematika pomáhá předpovídat počasí, jak pomáhá zašifrovat spojení mezi počítači a iVěcmi (např. při používání internetového bankovnictví), jak matematika pomáhá ve vytváření simulací zobrazujících šíření různých virů (včetně koronaviru), jak pomáhá hledat extrémy funkcí (minimální velikost nádoby při daném objemu, …) a dalším aplikacím. Nicméně tyto aplikace matematiky jsou natolik specifické, že jsou zčásti pro žáky uchopitelné a srozumitelné až v průběhu 4. ročníku studia na naší škole (a obecně na těch školách, kde matematiku zatím neodsunuli na vedlejší kolej).

Aby si den matematiky mohli užít i mladší žáci, budeme řešit úlohy takové, které lze zvládnout určitě po skončení základní školy, pokud se nebudeme bát použít hlavu! Vyřešení takových úloh vám může zlepšit život při studiu matematiky, ale i dalších logicky zaměřených vědních disciplín. Navíc může zlepšit i způsob přemýšlení nad problémy obecně. A to je hodně cenná deviza: umět rychle a pokud možno správě vyřešit problém (kterým dopravním prostředkem se vydat k babičce, v jakém pořadí udělat svěřené domácí práce, …) za daných počátečních podmínek je dovednost, která nás provází celým životem.

A jak tedy oslavíme Mezinárodní den matematiky u nás?

 • Každý den v týdnu od 7. 3. do 13. 3. bude zveřejněna nejpozději v 21:30 jedna matematická úloha.
 • Na její vyřešení budete mít 24 hodin; do 21:30 druhého dne je nutné poslat na mail reichl@panska.cz řešení této úlohy v takovém formátu, který je čitelný (čitelně psaný rukopis, soubor PDF, DOC, DOCX, JPG, …).
 • Nejpozději do týdne po skončení soutěže budou zveřejněna správná řešení úloh a oznámeni výherci.
 • Důležité je uvést myšlenkový postup, který vedl k řešení úlohy, nejen výsledek!
 • K řešení budou potřeba (kromě bystré hlavy, tužky a papíru) také papíry formátu A4, s nimiž bude nutné pracovat (experimentovat).
 • I v tomto případě platí olympijské Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
 • Aktivita je dobrovolná, závisí pouze na náladě, času, chuti řešit úlohy, …
 • Spolu s řešením uvítáme i váš pocit z řešení dané úlohy, komentář, proč se vám úloha líbila, proč se vám nelíbila, …
 • Hodně zdaru!

 • 8. 3. 2021: Skládání modelu krychle
 • Řešení

 • 9. 3. 2021: Důkaz poměru stran papíru formátu A4
 • Řešení včetně ukázky ve formě videa

 • 10. 3. 2021: Objem a povrch tělesa
 • Řešení

 • 11. 3. 2021: Šněrování tkaniček v botách
 • Řešení

 • 12. 3. 2021: Obsah plochy
 • Řešení

 • 13. 3. 2021: Pohoda v cukrárně
 • Řešení

 • 14. 3. 2021: Rozřezaná krychle
 • Řešení

  Autor zadání:

 • Jaroslav Reichl
 • © Jaroslav Reichl, 15. 3. 2021