Mechanický výkon

Když jsme se žáky třídy 15A SPŠST Panská spočítali na jednom cvičení z fyziky úlohy na téma mechanický výkon, přišel jsem s otázkou: „Bylo by možné nějak změřit váš vlastní výkon?“

„Jasně, že ano,“ okamžitě reagoval Ondra Moucha.

„A jak?“ ptám se.

„No něco zvednout,“ usmál se typickým úsměvem, „třeba činku?“

„A máš u sebe činku?“ pokračoval jsem. Jak jsem předpokládal, činku neměl.

Postupně se začaly rodit nápady, co by se dalo zvedat a jak případně některé veličiny měřit. Nepovedené nápady jsem odmítal rovnou, ty, které měly v sobě alespoň trošku reality, jsme zkoušeli společně rozvést.

Po několika minutách jsme se dobrali toho, kam jsem od počátku mířil: mohli bychom zvedat sami sebe. A nejlépe tak, že půjdeme nebo poběžíme po schodech.

Žáci se tedy rozdělili do čtyř skupinek, protože budova školy má čtyři mezipatra, proměřili výšku jednoho schodu, pomocí počtu schodů dopočítali převýšení místa startu a cíle a začali běhat. Za několik minut už zase seděli v učebně fyziky a počítali z naměřených hodnot svůj výkon. Byli poměrně překvapení, když jim jejich výkon vycházel řádově několik set wattů - navíc bylo krásně z této hodnoty vidět, který ze žáků je trénovaný sportovec.

Na závěr této aktivity jsme porovnali dosažený výkon žáků s výkonem rychlovarné konvice, jejíž výkon odhadli napoprvé velmi přesně.

Průběh aktivního měření žáků zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 23. 2. 2016