Prezentace domácích úkolů

V rámci zopakování si fyziky dostali žáci třídy 13L SPŠST Panská za úkol připravit si krátké vystoupení. V něm měli předvést jednoduchý experiment (klidně i takový, který viděli od vyučujícího na hodinách fyziky) a vysvětlit ho. Jedna kategorie zadání se týkala také výroby jednoduchých strojů, které budou vykonávat danou práci dle zadání.

Cílem nebylo jen to, aby si žáci zopakovali fyziku, ale také, aby se naučili mluvit před svými spolužáky a učitelem, aby se naučili obhajovat své názory správnými argumenty a vůbec reagovat na rejpavé dotazy z publika. Tato dovednost jim v budoucnu bude mockrát užitečná!

Na fotografiích je zobrazeno vystoupení jednotlivých žáků.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 7. 12. 2014