Technické muzeum Brno

Začalo to velmi nevinně a já už vlastně nevím jak. Jen jsem přemýšlel, jak bych svým oblíbeným třídám zpříjemnil dobu před vánočními prázdninami a najednou jsem si vzpomněl na Brno. Na kolegy - fyzikáře, kteří na seminářích a konferencích, jichž jsem se společně s nimi účastnil, mluvili o tom, že v Brně je úžasné Technické muzeum, a kteří bájili o skvělé herně, jež je součástí expozice. To bylo to pravé! Exponáty, které jsou součástí herny jsem totiž vesměs znal, neboť jsem je viděl spolu s jejich autorem ing. Víťou Prokopem na konferenci v Holandsku a moc se mi líbily. Začal jsem tedy organizovat, shánět a počítat. Počítat zejména finance, protože jediná nepříjemná věc na celé akci byla (a stále je) nezanedbatelná (tedy pro mě a studenty) vzdálenost Praha - Brno a nutnost shánět dopravní prostředek. Ten jsem sehnal velmi rychle - vyšel mi vstříc pan Josef Hofman, který společně se svým spolupracovníkem z jejich autobusové přepravy byl ochoten nás do Brna dovést. Po přepočítání financi na jednoho studenta v autobusu jsem ale dospěl k částce přes 200 korun. Není to sice až tak strašné, ale přeci jen za muzeum je to dost. Proto jsem zkoušel prosit ústy Mgr. Ivany Čerychové Radu rodičů při naší škole o příspěvek. Studenty jsem připravoval na to, že příspěvek nebude a že si celou sumu budou platit sami. Nicméně Ivance Čerychové se dílo povedlo a Rada rodičů příspěvek poskytla! Díky moc. Ne za sebe, ale za těch 90 studentů, kteří výlet do Brna se mnou podnikli.

Jednalo se všechny studenty ze tříd 03K a 02M, doplněné výběrem ze tříd 03D, 03F, 03L, 01L a 00M tak, aby byl autobus plný a tudíž finanční částka na jednoho studenta co nejmenší.

S personálem Technického muzea v Brně bylo vše domluveno předem a byly vybrány čtyři expozice, v nichž jsme se poté střídali. Co se týče mě - stačila by expozice jedna jediná: HERNA, ale to z důvodu její malé kapacity nebylo možné. Takže kromě herny jsme navštívili expozici parních a vodních motorů, expozici Od tamtamu k Internetu věnovanou rozvoji sdělovací techniky a Salón hudby.

Jako doprovod kromě mé maličkosti, jely kolegyně Doležalová, Matějková a Tůmová.

Jediný zápor celé akce byl čas odjezdu. Vzhledem k tomu, že v týdnu, kdy se výlet uskutečnil, začalo mrznout, sněžit, tát a znovu mrznout, sněžit a tát, byly silnice dost nevypočitatelné. (V pondělí a úterý byla dokonce dálnice Praha - Brno několik hodin neprůjezdná!) Nakonec ale studenti příliš neremcali a odjezd v 6:00 ze stanice metra Opatov se podařilo dodržet.

Cesta proběhla bez jakýchkoliv problémů, muzeum jsme v Brně našli také poměrně snadno, takže jsme přijeli dokonce asi o 30 minut dřív, než jsme byli objednaní.

Po rozdělení do skupin, mohla prohlídka začít. (Všechny expozice viděli všichni studenti, jen v jiném pořadí. Já jsem byl celý den s větší částí třídy 03K takže z toho důvodu na fotografiích nejsou všichni studenti, kteří se výletu zúčastnili.)

Zpáteční cesta proběhla s jednou zastávkou na občerstvení (nejen) našich řidičů. Na stanici metra Opatov jsme pak dorazili kolem páté hodiny odpoledne.

Výlet do Brna se povedl. Jednak učitelský doprovod byl spokojen: jak s kázní studentů, tak se expozicí, studenti se zdáli být také spokojení. Nezbývá než poděkovat:

  • vedení školy za to, že nám umožnilo se do Brna do Technického muzea vypravit
  • Radě rodičů za poskytnutí příspěvku studentům na autobus
  • Josefu Hofmanovi a spol. za bezpečný odvoz do Brna a zpět
  • Atmosféru z celé akce přibližije obrazová reportáž!

    Už se těším na další podobné akce. A vím, že nejsem sám!