Zrcadla

Když jsme se žáky třídy 13L SPŠST Panská probrali teoreticky vlastnosti zobrazení jak rovinným, tak kulovým zrcadlem, přišel čas zrcadla prozkoumat detailně i prakticky. Proto jsem připravil řadu pomůcek, hraček a skutečně používaných přístrojů a žáci měli za úkol detailně prozkoumat jejich principy činnosti. Mezi zkoumanými objekty byly:

 • pracovní listy zaměřené na práci s rovinným a válcovým zrcadlem - ty ale žáci vesměs znali z různých dnů otevřených dveří školy, kde tyto materiály prezentovali návštěvníkům;
 • zrcadlové puzzle, které je zákeřné v tom, že jednotlivé části výsledného obrazu jsou i na stěnách krabičky a na horní stěnu se odrážejí pomocí zrcadel;
 • jednoduché periskopy;
 • krasohledy;
 • „nekonečné zrcadlo“ - krabice, jejíž čelní stěna je tvořena sklem a zadní zrcadlem, přičemž v prostoru mezi oběma deskami jsou umístěné LED, které lze rozsvítit. Po rozsvícení se pozorovateli, jehož původně jasně vytvořený obraz zmizí, zdá, že se dívá do nekonečného tunelu. Na této pomůcce jsme si názorně vysvětlili princip polopropustných zrcadel, která používají např. kriminalisté při výslechu podezřelých osob konfrontovaných s obětmi trestného činu.
 • lékařské zrcadlo, které se používá např. k vyšetření ucha - žáci měli za úkol předvést prostorovou konfiguraci lékaře se zrcadlem na hlavě, pacienta a zdroje světla a tuto konfiguraci fyzikálně vysvětlit;
 • lžíce, která přestavovala jak vypuklé, tak duté zrcadlo a pomocí které jsme si názorně na vlastní oči vyzkoušeli, kde vzniká u zmíněných typů zrcadel obraz;
 • dvojici dutých zrcadel, která vytvářela velmi věrohodný skutečný obraz žáby.
 • Když si žáci pohráli a zodpověděli všechny všetečné dotazy vyučujícího, vrhli jsme se na řešení několika kvantitativních úloh, aby bylo žákům jasné, jak se tyto úlohy řeší.

  Průběh hrátek se zrcadly zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 21. 2. 2016