Elektrické obvody I.

„Valnou část letošního školního roku budeme probírat elektřinu a magnetismus,“ připomínám na jednom z laboratorních cvičení klukům ze třídy 20M SPŠST Panská.

„Kromě počítání a případného měření, budu zařazovat do hodin i práci s elektrickými obvody, které si sami budete zapojovat. A to od těch jednoduchých - třeba nabíjení kondenzátoru, které jsme už realizovali - až k těm složitějším - třeba demonstrace činnosti tranzistoru, která přijde na konci školního roku. Budu chtít, abyste si obvody zkusili sami ve skupinách zapojit a ověřili jejich činnost, případně proměřili jejich parametry. Jak jsem už říkal, v životě se s různými obvody setkáte také a bylo by hloupé na každou drobnou závadu volat elektrikářskou firmu,“ dodávám.

Práci s elektrickými obvody skutečně budeme zařazovat do téměř každého cvičení z fyziky. V rámci toho aktuálního si kluci zkusili:

 • připojit žárovku ke zdroji elektrického napětí tak, aby svítila (přiznali, že zhruba čtvrtina z nich nikdy podobnou aktivitu na základní škole nezažila; přesto žárovku připojili všichni dobře);
 • zapojit do elektrického obvodu se zdrojem napětí a žárovkou běžné věci, které vedou elektrický proud;
 • zapojit do elektrického obvodu tuhu - efekt překvapení jsem klukům sebral, když jsem s tuhou asi měsíc před aktuální hodinou odvozoval závislost elektrického odporu na délce vodiče;
 • ověřit, zda vede elektrický proud čára nakreslená měkkou tužkou na papíře - tato aktivita jako jediná nepřinesla očekávaný výsledek.
 • Kluci pracovali s nadšením, zkoušeli různé varianty připojení běžných předmětů a podle jejich reakcí si opravdu uvědomovali, co právě zapojují.

  Průběh zapojování elektrických obvodů zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 23. 10. 2021