Vlnová délka světla

Vlnová délka světla viditelného lidským okem se pohybuje přibližně v intervalu 400 nm až 800 nm. To se žákům standardně předkládá k věření, ale daleko cennější je, pokud si to mohou sami naměřit. A to třeba přímo truhlářským metrem! A pokud se k tomu použije fyzikální jev, který navíc není mezi studenty příliš oblíbený, je správná hodnota naměřené vlnové délky světla o to cennější. Nejen, že se potvrdí fakt, že tato fyzikální veličina má hodnotu v řádu stovek nanometrů, ale ještě se ukáže, že i tak složitý jev, jakým ohyb světla bezesporu je, lze s výhodou použít v praxi.

K měření jsme potřebovali „rozumný“ zdroj světla - proto jsme použili laserové ukazovátko. Dále byla nutná optická mřížka, jejíž použití měli za úkol žáci sami vymyslet, a pak již stačilo světlo z laserového ukazovátka promítnout přes optickou mřížku na stěnu učebny, zaznamenat polohy zobrazených interferenčních maxim a mohli jsme měřit. A co jsme vlastně měřili? I to žáci vymysleli sami: vzdálenost mřížky od stínítka a vzdálenosti jednotlivých maxim od hlavního maxima interferenčního obrazce.

Ačkoliv žáci třídy 09M přistoupili k měření i k jeho následnému vyhodnocení velmi laksně, přesto se podařilo naměřit hodnotu vlnové délky, která se dramaticky nelišila od hodnoty, kterou uvádí výrobce laserového ukazovátka.

Částečně je průběh laboratorní práce zachycen na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 14. 1. 2012