Odhady fyzikálních veličin

Bravurně ovládat fyziku znamená nejen rozumět teorii a aplikovat správné fyzikální zákony na řešení teoretických úloh i situací z běžného života, ale také být chopen odhadnout hodnoty fyzikálních veličin s dostatečnou přesností. A právě odhadům fyzikálních veličin jsme se věnovali se žáky třídy 15M SPŠST Panská na jednom z úvodních cvičení k předmětu fyzika.

Některé veličiny bylo snadné odhadnout (délku špejle, objem hrnce), ale u jiných (objem víčka, plocha otrhaného papíru, délka chodby) to bylo obtížnější. O správnosti svých odhadů se žáci přesvědčili následným měřením, během kterého se naučili i řadu nových poznatků:

 • měli by měřit vícekrát, aby eliminovali chyby měření, ale v tomto případě jsme udělali výjimku;
 • pochopili, jak určit obsah papíru nepravidelného tvaru tak, že si na něj nakreslí čtvercovou síť (nebo využijí již připravenou síť milimetrového papíru) - tím vlastně všichni pochopili princip Riemannova integrálu.
 • Odhady i měření probíhalo v příjemné pracovní atmosféře. Největší šok asi pro žáky byl, když měli vyjít na chodbu. Zcela evidentně se jim nechtělo porušovat školní řád, ale nakonec kvůli fyzice nebylo zbytí!

  Průběh práce žáků je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 15. 9. 2015