Prezentace praktických domácích úkolů

V současné době se jak dospělí, tak i žáci velmi často setkají s tím, že budou prezentovat „sami sebe“. Budou obhajovat svoje práce, budou se ucházet o studium na vysoké škole, budou se účastnit konkurzu na určité pracovní místo, budou žádat své šéfy o více peněz na své výzkumy, … A k tomu všemu je nutné zvládnout nejen odbornou stránku věci, ale je také nutné umět vystupovat: nekoktat, dívat se do sálu na posluchače a ne na plátno s prezentací, … Nejen tyto ale i další dovednosti se žáci mohou naučit také v rámci hodin fyziky.

Hlavním cílem sice je zopakovat si učivo fyziky a pokusit se vypracovat seriozní projekt, který ti fyzikálně zdatnější žáci mohou třeba časem rozvinout až do podoby maturitní práce. Ale i při prezentacích fyzikálních experimentů či ukázkách vlastnoručně vyrobených pomůcek a hejblátek je nutné dávat pozor na správný přednes, být schopen rychle a pokud možno správně reagovat na otázky z publika, udržet si pozornost publika a nenechat se zaskočit tím, že občas se i během pečlivě připraveného výstupu něco prostě nepovede.

Jak se zadanými domácími úkoly vyrovnali žáci třídy 09M SPŠST Panská lze vidět na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2010