LHC se představuje ...

Dne 10. září 2008 byl poprvé otestován prstenec nového urychlovače LHC, který byl postaven v CERNu nedaleko Ženevy. Vzhledem k tomu, že jde o uvedení do provozu největšího urychlovače (a projektu vůbec), které lidstvo postavilo, bylo této události věnováno mnoho publicity. Proto i laická veřejnost ví, co to je CERN, kde leží a že se tam chystají věci, které se nechystají každý den.

Když jsme byli v květnu se třídami 05L a 05M ze SPŠST Panská na exkurzi přímo v CERNu, nemohli jsme chybět ani na slavnostním pořadu Okamžik zrození, který ve spolupráci s pražským Planetáriem připravili ti, kteří se na spolupráci s CERNem za Českou republiku podíleli a kteří se snaží částicovou fyziku propagovat mezi studenty a veřejností vůbec:

 • RNDr. Jiří Dolejší, CSc. - MFF UK
 • RNDr. Jiří Rameš, CSc. - Fyzikální ústav AV ČR
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR
 • Ačkoliv se právě v úterý 21. října 2008, na které byl pořad plánován, vyskytly nepříjemné problémy v městské hromadné dopravě, nakonec vše dobře dopadlo. Ti, kteří přišli v čas, si mohli alespoň v klidu prohlédnout vstupní halu Planetária se všemi vystavenými exponáty.

  Vlastní pořad byl komponován jako výklad hlavních fyzikálních principů použitých při konstrukci urychlovače LHC, ale též prezentace očekávání fyziků, která jsou do něho vkládána. A ačkoliv právě v době konání pořadu byl urychlovač kvůli drobné závadě mimo svůj zkušební provoz, všichni doufají, že se brzy zkušební provoz obnoví a postupně přejde na plný výkon.

  Návštěvu Planetária přibližují fotografie.

  Fotografie pořídil: Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 2008