Voltampérová charakteristika žárovky

Když jsme se žáky třídy 22M SPŠST Panská více pronikli do elektrických obvodů, jejich charakteristik a výpočtů základních parametrů, přinesl jsem do hodiny předpřipravené pracovní listy na laboratorní práci, v rámci které měli žáci proměřit voltampérovou charakteristiku žárovky.

Žáci si přečetli zadání a postupně si ze stolu s pomůckami brali to, co si mysleli, že budou potřebovat. Schéma zapojení zvládli všichni, trošku se někteří z neznámých důvodů zasekli nad tím, že budou potřebovat dva multimetry – jeden zapojený jako ampérmetr a druhý jako voltmetr. Po překonání tohoto kritického místa pak žáci všech skupinek sestavili příslušný elektrický obvod, který si nechali zkontrolovat, a začali s měřením. S krokem 20 mA měli proměřit voltampérovou charakteristiku od 0 mA do 200 mA a pro každé měření spočítat hodnotu elektrického odporu žárovky.

Dalším úkolem bylo na základě naměřených dat sestrojit onu voltampérovou charakteristiku a okomentovat její tvar.

Téměř všechny skupiny pracovaly velmi pečlivě a výsledná voltampérová charakteristika odpovídá žárovce. Slabší pak byly komentáře, o jaký typ křivky se jedná.

Průběh přípravy měření a samotného měření je zobrazen na fotografiích.

Autoři fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 29. 11. 2023