Prezentace domácích úkolů

Když jsme se žáky třídy 15M SPŠST Panská probrali ve fyzice kinematiku a základní charakteristiky pohybu, zadal jsem žákům domácí úkol. V rámci něj měli jednotlivě nebo ve skupinkách po dvou prozkoumat jimi vybraný mechanický pohyb. K proměření charakteristik pohybu mohli využít jak analogová měření, tak čidla firmy Vernier, která jsem jim nabídl k půjčení, ale i různé aplikace pro iVěci. Kromě popisu samotného pohybu měli žáci za úkol vytvořit i grafy, které daný pohyb popisují: závislost souřadnice na čase, závislost dráhy na čase, závislost velikosti rychlosti na čase nebo i závislost velikosti zrychlení na čase. Z těchto grafů si měli vybrat pouze některé.

První skupina měla na přípravu přibližně měsíc, ostatní skupiny pak více. Každý týden totiž prezentovala své měření jedna skupina. Kromě výsledných grafů vždy žáci popsali, jaký pohyb proměřovali, jakým způsobem při měření postupovali, s jakými problémy se museli vypořádat, … Tím si nejen zopakovali základní popis pohybu do fyziky, ale také se naučili mluvit veřejně před ostatními. Zatím to sice byli jen spolužáci, takže tréma nebyla tak velká, ale pro některé žáky to i tak bylo velmi cenné a přínosné. Navíc byli žáci nuceni při prezentaci svých výsledků i rychle reagovat na všetečné dotazy nejen učitele, ale i svých spolužáků.

Velké překvapení u mě vyvolala skutečnost, že řada žáků si místo reálného pohybu vybrala pohyb ze své oblíbené hry. A následné měření bylo tak různé kvality. V některých počítačových hrách bylo možné jakési základní parametry pohybujícího se objektu proměřit, ale v některých to žáci museli odhadovat - a tam se právě dopouštěli velkých chyb. Žijeme sice v 21. století, ale i tak bychom neměli opouštět tradiční metody zkoumání okolního světa.

Jinak žáci přistoupili k přípravě svých krátkých prezentací poměrně zodpovědně. Ovšem ne vždy byly jejich výsledky měření uspokojivé.

Průběh prezentací domácích úkolů zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 14. 8. 2016