Prezentace studia pohybů

Žáci třídy 13D SPŠST Panská dostali na konci prvního pololetí prvního ročníku netradiční úkol: připravit si krátké prezentace na téma „Studium pohybu z hlediska kinematiky“. Cílem zadaného úkolu nebylo jen zopakovat si základní kinematický popis pohybu, ale také se naučit prezentovat svoje výsledky před ostatními, reagovat na jejich dotazy a v neposlední řadě se poučit z chyb svých i ostatních.

Průběh prezentací zobrazují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 26. 2. 2014