Prezentace domácích experimentálních úloh

Na začátku druhého ročníku jsem žákům třídy 14M SPŠST Panská zadal domácí většinou experimentální úkoly. Ze seznamu přibližně třiceti témat si měli buď samostatně nebo ve dvojících zvolit jedno a následně své experimenty nebo pomůcky předvést třídě. V seznamu byly převážně experimenty dokreslující ty fyzikální zákony a jevy, které jsme probírali v prvním ročníku. Pro nadanější a hloubavější žáky zde bylo několik konstrukčních úloh, v rámci kterých měli sestrojit dané zařízení a popsat jeho činnost.

Žáci se do přípravy svých vystoupení pustili velmi svědomitě - některé skupinky se mnou pravidelně konzultovaly své nápady, ptali se na rozměry učebny, zkoumali, z jakého materiálu je vyrobeno umyvadlo, … Nutnost znát některé informace mě trošku děsila, ale nakonec se ukázalo, že všechny informace byly nutné pro správný průběh chystaných experimentů.

Při sledování prezentací žáků a kladení všetečných otázek jsem oceňoval nejen jejich odbornou přípravu, ale také plynulost a srozumitelnost jejich projevu.

Prezentované experimenty i sestrojená zařízení zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 15. 8. 2016