Pokles pivní pěny

Při probírání základních poznatků fyziky mikrosvěta se těžko provádějí reálné experimenty. Důvod je prostý - předmětem zájmu zkoumání souvislostí a faktů jsou atomy a jejich stavební části - elektrony a atomová jádra. Proto je nutné si pomoci různými příměry a analogiemi. Když jsme tedy začali se žáky třídy 11L SPŠST Panská probírat základní poznatky o radioaktivitě a rozpadový zákon, přinesl jsem do třídy nealkoholické pivo, abychom si rozpad mohli nasimulovat.

Žáci si ve skupinkách připravili nádoby a pravítka a na můj pokyn otevřeli plechovku s pivem a vlili jí do připravené nádoby tak, aby pivo vytvořilo pěnu. Pak jsem každých deset sekund dal pokyn a žáci zapsali aktuální výšku pěny. Během tří minut tak zaznamenali osmnáct údajů. Další pokračování měření nebylo dále zajímavé, protože se výška pěny v nádobě už neměnila. Doma pak měli žáci naměřená data zpracovat. Stejně jako v případě radioaktivního rozpadu radionuklidů by měli žáci získat exponenciální pokles (v tomto případě výšky pivní pěny v závislosti na čase).

Po skončení měření bylo nutné zlikvidovat zbylé pivo.

„Vy vyléváte pivo?“ divím se, když vidím kluky, jak nesou zbytky piva k umyvadlu.

„No vždyť je nealkoholické,“ napůl vesele a napůl otráveně odpovídají.

Průběh měření zobrazují fotografie.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 15. 2. 2015