Prezentace o pohybech

V rámci zopakování základních kinematických i dynamických vlastností pohybu měli žáci třídy 11L pozorovat určitý typ pohybu a o něm pak referovat ostatním spolužákům. Jaký pohyb si vyberou a jak jej budou pozorovat (vlastními smysly, pomocí kamery či fotoaparátu nebo s využitím čidel firmy Vernier) to bylo zcela na nich.

Některé prezentace žáků byly sice průměrné (což bylo dáno tím, že řada žáků dodělávala svá pozorování na poslední chvíli), ale řada z připravených prezentací byla přímo excelentní.

Prezentace pozorování žáků jsou zachyceny na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 4. 11. 2012