Těžiště tělesa

Důležitý poznatek, že poloha těžiště v tělese nezávisí na hmotnosti, ale na rozložení hmoty v tělese, se snažím žákům, které učím, předat nejen teoreticky, ale i prakticky. Proto mám připraveno několik typů „různě upravených“ těles. Na první pohled se zdá, že mají těžiště ve svém geometrickém středu, ale při bližším fyzikálním zkoumání se ukáže, že to není pravda. Když jsme se studiem těžiště zabývali ve třídě 14A SPŠST Panská, měli si žáci přinést nůžky a jednu korunovou minci. Proč, to jsem jim předem neprozradil.

Na hodině pak každý žák dostal šablonu s upravenou sítí krychle. Žáci si síť vystřihli, přeložili podle pokynů vyučujícího a složili model krychle, který držel pohromadě bez lepení. Když chtěli tímto způsobem vytvořený model krychle umístit do mezní rovnovážné polohy na hranu desky stolu, musela být na desce stolu větší část podstavy, než je její polovina (dvě podstavné hrany krychle byly přitom kolmé k hraně stolu). Pak jsem jim prozradil, že u jedné stěny modelu vznikla kapsička, do níž je možné přesně vložit korunovou minci. Když chtěli umístit do mezní rovnovážné polohy na hranu desky stolu krychličku s korunou, zůstala na stole necelá čtvrtina podstavy krychličky. Těžiště krychle se tedy posunulo ke stěně, u níž byla umístěna mince.

Před odchodem domů žáci vyjmuli minci, krychličku rozložili a vložili do sešitu. A příště (nebo doma) jí mohou opět použít.

Výrobu "upravené" krychličky přibližují fotografie.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 30. 3. 2015