Napodobování grafů rovnoměrného pohybu

V rámci kinematiky by měli žáci pochopit nejen zákonitosti pohybů, ale také se naučit číst a správně interpretovat údaje z grafů. Proto jsem žákům třídy 14A SPŠST Panská připravil několik grafů závislosti souřadnice na čase a velikosti rychlosti na čase, které byly složené z rovnoměrných pohybů. Žáci měli pohyby zrealizovat a správnost grafů ověřit pomocí sonaru od firmy Vernier.

Během práce byli všichni plně ponořeni do měření a na konci hodiny byli překvapeni, že už je konec.

Na fotografiích je zobrazen průběh práce žáků.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 20. 10. 2014