Třecí síly - japonská hračka

Při řešení úloh na téma třecí síly jsme ve třídě 14A SPŠST Panská složili z papíru během asi dvou minut japonskou hračku. S její pomocí jsme si vysvětlili nejen nutnost existence třecích sil pro pohodlnou chůzi či jízdu dopravních prostředků, ale i vliv setrvačnosti tělesa na jeho pohyb.

Ač to byla velmi jednoduchá hračka, kluci ze 14A se zdáli spokojení!

Během této aktivity se podařilo pořídit několik fotografií.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 1. 12. 2014