Fyzika v 05L - referáty ve druhém ročníku

Ve druhém rončíku technického lycea zadávám většinou domácí práce, které si studenti mohou vybrat dle vlastního výběru, zájmu, ... Jde většinou o experimenty, které mají zopakovat látku nejen autorovi referátu, ale i ostatním. Kromě "klasik" je v seznamu i výroba různých pomůcek, hraček, vysvětlení fyzikálních nejasností v knihách sci-fi, ...

Studentům se práce většinou líbí, daří se jim vymýšlet pěkné experimenty a navíc si při vlastní prezentaci práce zkusí, jaké to je mluvit před třídou a reagovat na jejich dotazy, nápady, ... To se jim velmi hodí u maturit, obhajob maturitních prací, přijímacích pohovorech na vysoké školy, ...

Nápady studentů ze třídy 05L jsou vidět na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2006