Hrátky s akustikou ...

Akustika patří mezi poměrně náročné, ale nesmírně krásné obory fyziky. Navíc na průmyslové škole zaměřené na sdělovací techniku (SPŠST Panská Praha) a na oboru, který má zvuk přímo ve svém názvu, by bylo velkým nedostatkem nezkusit si jeho praktické aplikace a vlastnosti.

(A to i přes zpoždění, které to způsobí v osnovách, ŠVP, RVP a podobných předepsaných dokumentech … Smile)

Tak si žáci třídy 07D přinesli notebooky, Honza Duben připravil pro každou pracovní skupinu kvalitní mikrofon a snad ne složité hrátky s jednoduchými a složenými tóny mohly začít Smile!

Pro tyto účely jsme s výhodou využili programů AudaCity a SoundCard Scope, které jsou pro školní a nekomerční použití zdarma a které jsou pro větší komfort používání přeložené do češtiny. Jejich ovládání je takřka intuitivní a přehledné. A jak jsem ukázal v závěru hodiny, s programem SoundCard Scope lze pomocí zvukové karty měřit nejen zvuk, ale i osvětlení … Smile

Nevěříte? Popřemýšlejte o tom … Smile

Průběh hodiny zobrazují fotografie!

Technická pomoc: Jan Duben

Inspirace: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. z KDF MFF UK Praha

Fotografie pořídil: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2009