Měření charakteristik polovodičů

Vzhledem k tomu, že se s polovodiči setkáváme dnes a denně v různých aplikacích, chtěl jsem donutit žáky třídy 14M SPŠST Panská, aby vlastnosti polovodičů řádně pochopili a prostudovali v praxi. Proto jsem jim týden předem poslal zadání více než deseti úloh zaměřených na proměřování základních i mírně pokročilých charakteristik polovodičů. Žáci měli za úkol se na měření teoreticky připravit (tj. projít si to, co jsme si říkali a ukazovali na hodinách fyziky) a promyslet, jakým způsobem a jakými prostředky budou zadané úlohy proměřovat.

Když jsem vcházel pak v inkriminovanou hodinu do učebny fyziky, byl jsem příjemně překvapen: žáci byli rozděleni do skupin, měli připraveny pracovní stoly tak, aby na nich bylo možné rozložit větší množství pomůcek, a někteří měli i připravené notebooky. Všichni chtěli měřit s čidly firmy Vernier a všem se to nakonec podařilo. Pouze jedna skupina musela kombinovat čidlo firmy Vernier se standardním multimetrem.

Během těch 45 minut, které jsme chtěli měření věnovat, panovala ve třídě pracovní atmosféra. Všichni pracovali na vybraných úkolech a byl slyšet pouze ruch vyplývající z dohadování se mezi sebou o naměřených datech. Pro vyučujícího to znamenalo běhat mezi skupinkami a pomáhat, nosit vhodné pomůcky a řešit nenadálé problémy - každá skupinka totiž mohla principiálně měřit jiné charakteristiky.

Na konci hodiny se zdálo, že všichni spokojeně naměřili to, co měli. Závěry, které žáci na základě měření vyslovili, ovšem zcela bez chyb nebyly …

Průběh měření přibližují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 30. 11. 2015