Struktura kapalin - studium povrchových sil

Probírání struktury a vlastností kapalin jsme začali ve třídě 16M SPŠST Panská samostatnou prací. Připravil jsem pro žáky pracovní listy, ve kterých byly otázky a úlohy zaměřené na pochopení vlastností povrchových sil a povrchového napětí, a kluci měli na zadané otázky na základě experimentů odpovídat.

Postupně si kluci s novými soupravami vyrobenými právě pro studium těchto jevů zkusili:

 • plování desetníku na hladině vodě, ačkoliv materiál, ze kterého je mince vyrobená, má přibližně třikrát vyšší hustotu, než je hustota vody;
 • princip reaktivního pohonu loďky, který je založen na změně povrchového napětí vody před a za loďkou;
 • existenci povrchových sil působící na nit nataženou v drátěném rámečku ve tvaru kružnice;
 • tvary mýdlových blan natažených mezi hranami drátěných modelů těles.
 • Každý experiment jsme průběžně komentovali, vysvětlovali principy, ověřovali další nápady kluků. Zejména tvary bublin vznikající v drátěném modelu čtyřstěnu a krychle kluky zaujaly.

  Snad dvě hodiny strávené s jednoduchými experimenty pomohly klukům pochopit základní vlastnosti struktury kapalin, zejména jejich povrchových vrstev. Tyto vlastnosti jsme poté promítli dále do vyšetřování kapilárních jevů, které jsem rozkresloval u tabule a experimenty nechával kolovat ve třídě.

  Průběh experimenování zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 2. 6. 2019