Odhady fyzikálních veličin

První cvičení fyziky ve třídě 19D SPŠST Panská jsme věnovali odhadům fyzikálních veličin. Nejdříve žáci odhadovali počty různých předmětů (ořechy, matičky, párátka, …) v různých sklenicích. Poté dostali za úkol odhadnout:

 • hmotnost ubrousku;
 • hmotnost tenisáku;
 • délku špejle;
 • délku chodby;
 • objem víčka od PET láhve;
 • objem krabičky od filmu;
 • objem hrnce;
 • plochu lavice, u které sedí;
 • plochu papíru vytrženého z papíru formátu A4;
 • dobu výtoku vody z nádoby.
 • Žáci se do odhadů pustili poměrně nadšeně; všechny předměty, jejichž fyzikální charakteristiku měli žáci odhadnout, měli žáci k dispozici. Některé odhady vzájemně konzultovali (což nebylo zakázáno).

  „Pane profesore, jak máme odhadnout délku chodby?“ ptali se.

  „Stejně jako ty ostatní veličiny - zkuste to s něčím porovnat a podobně,“ odpovídám neutrálně, přestože vím, kam žáci svým dotazem míří.

  „Dobře,“ odpovídají mojí odpovědí zjevně neuspokojení žáci.

  „Pochopitelně je mi jasné, že lépe by se to odhadovalo, pokud byste na té chodbě byli,“ usmívám se.

  „Můžeme?“ téměř vyděšeně se ptají.

  „Jinak to těžko rozumně odhadnete,“ usmívám a žáci jdou na chodbu před učebnu fyziky.

  Když mají vše kromě doby výtoku vody odhadnuté, přináším do učebny prázdnou PET s otvorem u dna.

  „Odhad doby výtoku vody uděláme společně,“ říkám a plním láhev vodou. „Já nechám vodu vytékat z láhve a jediný já budu měřit čas. Vy budete čas odhadovat!“

  Po skončení experimentu píšu příslušnou dobu výtoku na tabuli.

  „Ostatní veličiny proměříte vy,“ říkám a zahajuji sérií dotazů diskusi na téma, jak měřit tu kterou fyzikální veličinu, jaká úskalí zvolená metoda měření přináší, jak je obejít, … Nechci vše žákům servírovat rovnou, chci, aby o věcech přemýšleli.

  Když jsou žáci s měřením hotoví, nasdílejí si navzájem změřené hodnoty a vyhodnotí, jak přesně sami odhadovali.

  „Odhad hodnot fyzikálních veličin, zejména trefení se do správného řádu, je pro technika velmi užitečné. Musíte mít představu, zda váš budoucí výrobek bude vyžadovat napájení v řádu jednotek, desítek či stovek voltů! Přesnou hodnotu pak spočítáte nebo změříte, ale musíte vědět řád!“

  Doufám, že aktivity, které jsme se žáky absolvovali, jim pomohou v dalším studiu nejen fyziky ale i dalších technických předmětů.

  Průběh cvičení zaměřeného na odhady fyzikálních veličin zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 28. 9. 2019