Měření polohy těžiště tuhého tělesa

Když jsme se se žáky třídy 22M SPŠST Panská věnovali na laboratorních cvičeních těžišti tuhého tělesa, spočítali jsme nejdříve vzorovou úlohu. Poté jsem přinesl soupravy, které obsahovaly pracovní list, těleso vytištěné na 3D tiskárně, háček na zavěšení, tři provázky s očky, kancelářskou sponku a lepící hmotu.

„Vaším úkolem bude spočítat polohu těžiště útvaru, který je nakreslen v pracovním listu, a poté ověřit polohu experimentálně na přiloženém tělese. V deskách je sice trojrozměrné těleso, ale vzhledem k jeho minimální tloušťce ho lze považovat na plošný útvar,“ precizuji zadání, které je napsané i na pracovním listě.

Žáci se pustili do práce. Experimentální metodu určování těžiště rovinných útvarů znali ze společné hodiny, kde jsem tuto metodu při zavádění pojmu těžiště tuhého tělesa předváděl. Žáci těleso zavěsili v jednom z jeho otvorů na háček, zavěsili na provázek kancelářskou sponku, nechali provázek ustálit a pak jej přilepili na těleso. Sundali sponku a celý postup zopakovali ještě dvakrát. Na průsečíku provázků, které představovaly vlastně těžnice, leží těžiště daného tělesa.

Pro někoho bylo pak poměrně složité uvědomit si, jak přenést naměřenou polohu těžiště do obrázku a zjistit, zda výpočtem vyšla stejná poloha těžiště. Nakonec ale i tenhle problém všechny skupiny vyřešily.

Průběh měření zobrazují fotografie.

Autoři fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 23. 4. 2023